Διαθέτουμε ειδικό βυτιοφόρο υγραερίου με αποτέλεσμα να είμαστε ανεξάρτητοι στον τομέα της μεταφοράς και να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο καύσιμο για τους πελάτες μας.

Διαθέτουμε αντλίες υγραερίου που λειτουργούν μονίμως στα 12 bar πίεσης με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη διοχέτευση καυσίμου στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων.

Τέλος ήμασταν οι πρώτοι που έφεραν το υγραέριο στην Πάτρα.