DKV Partner Convention 2017

DKV Partner Convention 2017


Ο Όμιλος Καύσιμα Κολοκύθα συμμετείχε στην ετησία εκδήλωση DKV Partner Convention 2017 με σκοπό να ανταλλάξει απόψεις και εμπειρία για τα προϊόντα της DKV.

Στόχος του ομίλου η άψογη πληροφόρηση του πελάτη και η ανάδειξη των προτερημάτων της κάρτας DKV.

Comments are closed.